كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) سيدسجادحسيني

سيدسجادحسيني
[ شناسنامه ]
قيام حسيني ...... جمعه 88/9/27
وقايع اتفاقيه در دانشگاه پيام نور شهرضا ...... سه شنبه 88/9/3
سال نو مبارك ...... جمعه 87/12/30
ساعات كاري كارمندان اداري در يك اداره ...... چهارشنبه 87/9/27
تضاد بين واسطه رهايي کردن وکارگزاراطلاعات شدن قسمت اول ...... يكشنبه 87/9/17
تضاد بين واسطه رهايي کردن وکارگزاراطلاعات شدن قسمت دوم ...... يكشنبه 87/9/17
كتاب بهترين دوست ...... سه شنبه 87/9/5
جايگاه كتاب .كتابخانه در فرهنگ اسلامي ...... جمعه 87/5/18
تشكر از دوستان ...... سه شنبه 87/3/7
عوامل آسيب رسان وآسيب رسانان واقعي به حرفه ي كتابداري واطلاع رسا ...... يكشنبه 87/1/25
كتبخانه ي ملي انگلستان( British Library ) ...... چهارشنبه 87/1/21
تعريف سرعنوان پزشكي مش ...... دوشنبه 86/12/27
دكتر عباس حري استاد برجسته ي كتابداري واطلاع رساني ...... پنج شنبه 86/12/23
كتابخانه ي الكترونيكي چيست؟ ...... چهارشنبه 86/12/22
مقدمه ي مقاله ي راهكار هاي استفاده از اينترنت.... ...... چهارشنبه 86/12/22
   1   2      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها