سفارش تبلیغ
صبا
[ و فرمود : ] بنده را نسزد که به دو خصلت اطمینان کند : تندرستى و توانگرى . چه آنگاه که او را تندرست بینى ناگهان بیمار گردد و آنگاه که توانگرش بینى ناگهان درویش شود . [نهج البلاغه]
شایدفردا
 
نمی دانم...
نمی دانم...
پس از مرگم چه خواهد شد....
نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت....
ولی بسیار مشتاقم....
که از خاک گلویم سوتکی سازد....
گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ وبازی گوش....
واو یک ریز وپی درپی دم خویش را بر گلویم سخت بفشارد....
وخواب خفتگان خفته را آشفته سازد بدین سان بشکند در من سوکت مرگبارم را .....
معلم شهید دکتر علی شریعتی

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سیدسجادحسینی 88/7/3:: 1:43 عصر     |     () نظر
درباره

شایدفردا


سیدسجادحسینی
باشد برای فردا شاید...
صفحه‌های دیگر
لینک‌های روزانه
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
آرشیو یادداشت‌ها